Osmák Degu - zájmový chov Degus4you.cz

Osmák degu (Octodon degus), lidově se mu říká chilská veverka. Jméno osmák má původ ve tvaru žvýkacích plošek jeho stoliček, které tvarem připomínají osmičky.

Pochází z polosuché, částečně až pouštní oblasti středního Chille na západním svahu And Osmáci obývají oblasti od nížin až po poměrně vysoké nadmořské výšky (1 200 - 3 500 m.n.m.), kde žijí ve velkých rodinných skupinách. Biotop se dá charakterizovat jako otevřená křovinatá krajina, kterou tvoří z 90% trávy a malé byliny a jen z 15% stálezelené keře a menší stromy.

V přirozeném prostředí je strava osmáka velmi málo výživná a suchá, tvořená převážně trávami, listy, kůrou stromů, větvičkami, kořínky, bylinami, semeny apod. Je důležité vyvarovat se vysokoenergetické a na cukry bohaté potravě, jeho inzulin má atypickou strukturu a není schopen dostatečně efektivně zpracovat volné cukry. V opačném případě mu můžete způsobit cukrovku! Více viz krmení.

Pro svoji inteligenci, živost a sociální povahu je s oblibou chován jako domácí mazlíček. Osmák je převážně denní, velmi zvědavé, aktivní a čilé zvíře. Neustále něco dělá a nevydrží chvíli na jednom místě. Jeho chov je nenáročný, ale má svá pravidla a specifika.

V přírodě se osmáci nedožívají vysokého věku, protože mají velké množství predátorů. V zajetí se průměrně dožívají 6 let, ale někteří mohou žít až 8 let. Nejvyšší zaznamenaný věk je údajně 14 let.

V přírodě tvoří kolonie, které mají až přes 150 členů. Každá kolonie tvoří několik "rodin", z nichž každá má mezi 3 – 10 členy. Rodinu tvoří jeden sameček a několik samiček s mláďaty. Každá rodina obývá jednu noru nebo systém nor a brání si své teritorium. Po dosažení pohlavní dospělosti mláďata rodinu opouštějí a zakládají si vlastní. Jsou to velmi společenská zvířata, proto by osmák neměl být chován o samotě, ale minimálně v páru nebo nejlépe ve větších skupinkách stejného pohlaví.

 
Copyright © 2020-2024 Degus4You.cz. Všechna práva vyhrazena.